fbpx
Przyłącze kanalizacyjne

Przyłącze kanalizacyjne. Co będzie Ci potrzebne do wykonania przyłącza?

Jeżeli czytałeś już mój wpis o podłączeniu się do sieci wodociągowej, to posiadasz już część wiedzy o tym, jak wygląda dokumentacja dotycząca wykonania przyłącza. Przyłącze kanalizacyjne, podobnie jak przyłącze wodociągowe, nie wymaga pozwolenia na budowę. 

Zatem, jakie dokumenty są wymagane?

Wniosek o przyłączenie do sieci

Jako właściciel nieruchomości składasz “wniosek o przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej i wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci” do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego odpowiedniego dla Twojego rejonu.

Przykładowo, dla Piotrkowa Trybunalskiego będą to Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja przy ul. Przemysłowej 4 

PWiK

Zanim pójdziesz wypełnić wniosek, pamiętaj przygotować wcześniej załączniki:

 • kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (dla działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim do kupienia w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Szkolna 28);
 • projekt zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla Twojej nieruchomości;
 • dokument, który potwierdza Twoje prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

We wniosku będziesz musiał uzupełnić podstawowe dane swoje i nieruchomości, do której chcesz podłączyć kanalizację.

Po złożeniu wniosku w przedsiębiorstwie wodno – kanalizacyjnym, ma ono 21 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Mając w ręku warunki przyłączenia do sieci, możesz udać się do geodety po mapę do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych

Zamów już teraz!
tel.: 502 816 456 – Rafał
mail: r.geodeta@gmail.com

Zostanie ona wykonana w ciągu 2-3 tygodni.

Następnym przystankiem jest wykonanie na powyższej mapie projektu przyłącza kanalizacyjnego przez uprawnionego projektanta.

Projekt przyłącza kanalizacyjnego

Po otrzymaniu gotowego projektu ponownie udajesz się do przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego w celu złożenia tam wniosku o uzgodnienie projektu z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Wniosek o uzgodnienie projektu z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Na tym etapie przedsiębiorstwo sprawdza, czy projekt zgadza się z wydanymi przez nich wcześniej warunkami. Mają na to 30 dni.

Po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku można zawiadomić przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne o zamiarze podłączenia się do sieci oraz możesz zlecić budowę przyłącza firmie, która posiada odpowiednie uprawnienia.

Zlecenie budowy przyłącza odpowiedniej firmie z uprawnieniami.

Często znajdziesz taką firmę działającą bezpośrednio przy przedsiębiorstwie wodno – kanalizacyjnym. Po zakończeniu fizycznego wykonania przyłącza składasz w dobrze znanym Ci już przedsiębiorstwie jeszcze jeden wniosek.

Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza z załącznikami.

 • mapą z inwentaryzacją geodezyjna przyłącza;
 • dokumentacja powykonawczą.

Tutaj należy pamiętać, że geodeta powinien zmierzyć wykonane przyłącze przed jego zasypaniem.

Ostatnimi dokumentami potrzebnymi do zakończenia budowy przyłącza są:

Protokół odbioru końcowego budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Jest on podpisywany przez Ciebie jako inwestora oraz upoważnionym przedstawicielem przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego. Z powyższym protokołem możesz zawrzeć umowę.

Umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a inwestorem na odprowadzenie ścieków.

Po podpisaniu umowy możesz korzystać ze swojego przyłącza kanalizacyjnego.


Szacunkowy koszt całkowity przyłącza:

Mapa do celów projektowych: 1000 zł (na tej mapie można zaprojektować oprócz przyłącza wody także pozostałe przyłącza oraz budynek)

Projekt przyłącza: 1200 zł

Koszt budowy przyłącza: 150 zł za metr bieżący

Inwentaryzacja przyłącza: 1000 zł (Jeśli jest to tylko jedno przyłącze, to cena inwentaryzacji to około 600 – 800 zł.)

Całkowity koszt przyłącza to około 4000 – 5000 zł. 


Podsumowując. Wszystkie dokumenty jakich potrzebujesz to:

 1. Wniosek o przyłączenie do sieci.
 • kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500; 
 • projekt zagospodarowania terenu; 
 • dokument, który potwierdza Twoje prawo do dysponowania nieruchomością; 
 1. Mapa do celów projektowych.
 2. Projekt przyłącza kanalizacyjnego.
 3. Wniosek o uzgodnienie projektu z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 4. Zlecenie budowy przyłącza
 5. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza z załącznikami
 • mapa z inwentaryzacją geodezyjna przyłącza;
 • dokumentacja powykonawcza.
 1. Protokół odbioru końcowego budowy przyłącza kanalizacyjnego.
 2. Umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a inwestorem na odprowadzenie ścieków.