fbpx
geodeta w trakcie pomiarów

Na czym polega tyczenie obiektów budowlanych?

Tyczenie obiektów budowlanych jest jedną z podstawowych prac wykonywanych przez geodetów. Wykonuje się je na samym początku budowy, po otrzymaniu pozwolenia. Prawidłowe wytyczenie jest ogromnie ważne, ponieważ wpływa w dużym stopniu na przebieg dalszych prac budowlanych. Tyczenie jest całym procesem, w obrębie którego znajdują się różne czynności geodezyjne, mające na celu wskazanie i trwałe oznaczenie punktów w terenie w określonym położeniu.

W jaki sposób wykonywane jest tyczenie obiektów budowlanych?

Jak już wspomniano, procedura tyczenia opiera się na określeniu i utrwaleniu w terenie pewnych punktów, które stanowią główną oś obiektu. Dodatkowo podczas tyczenia budynków geodeta musi wyznaczyć stałe punkty wysokościowe oraz charakterystyczne punkty dla danego obiektu, zgodnie z projektem budowlanym. Tyczenie może być podzielone na kilka etapów. Ma to miejsce zazwyczaj w przypadku budynków wielokondygnacyjnych. Do najważniejszych zadań geodety należy wyznaczenie głównych osi ścian i budynku.

Podczas tyczenia geodeta wyznacza zazwyczaj od 6 do 10 punktów. W przypadku tyczenia fundamentów najczęściej stosowana jest metoda ław drutowych oraz metoda kołków. Drugi z wymienionych sposobów tyczenia charakteryzuje się stosunkową niską ceną wykonania, pierwszy natomiast – dużą dokładnością. Stosując metodę kołków, konkretne punkty są oznaczane właśnie za ich pomocą poza terenem wykopu, z uwzględnieniem wartości przesunięcia.

Jak przebiega tyczenie drugą z wymienionych metod?

Tyczenie za pomocą metody ław drutowych polega na rozciągnięciu linek lub drutów pomiędzy drewnianymi łącznikami zamocowanymi do palików wbitych w grunt. Elementy wsporcze ław powinny zostać umieszczone w odpowiedniej odległości, aby nie przeszkadzały sprzętom podczas przyszłych robót ziemnych.