fbpx

Przyłącze wodociągowe. Jak podłączyć. Co będzie Ci potrzebne?

Chcesz podłączyć wodę do swojej działki i nie wiesz, co potrzebujesz po kolei załatwić? Poniżej znajdziesz wyszczególnione dokumenty, które musisz zdobyć przed, podczas i po wykonaniu przyłącza. Potraktuj to, jak wyzwanie albo grę w zbieranie magicznych przedmiotów w drodze do zdobycia upragnionej wody. 

Z dobrych wiadomości na start Twojej przygody. Przyłącze wody do Twojej działki nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymagane jest natomiast:

 1. zgłoszenie budowy przyłącza wodociagowego (druk PB-2 “ Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych”) 

Druk znajdziesz pod linkiem:

DRUK PB-2

Wypełnione zgłoszenie możesz złożyć przez internet lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. (ul. Szkolna 28).

Dotyczy to działek położonych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Jeżeli w ciągu 21 dni nie otrzymasz sprzeciwu na wykonanie przyłącza wodnego, możesz przystąpić do kolejnych kroków.

 1. Złożenie wniosku o uzyskanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego.

Ten wniosek złóż w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej lub w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym:

PWiK

We wniosku musisz podać szczegółową lokalizację nieruchomości wraz z podaniem zapotrzebowania na wodę (m3 na dobę) oraz dołączyć do niego kopię mapy zasadniczej i w niektórych przypadkach wypis i wyrys z rejestru gruntów. Kopię mapy zasadniczej uzyskasz w Ośrodku Geodezji i Kartografii odpowiednim dla Twojego zamieszkania. 

W terminie do 2 tygodni powinieneś otrzymać odpowiedź z określonymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej:

 • warunki ogólne przyłączenia do sieci;
 • warunki wykonania przyłącza ze wskazaniem lokalizacji, średnicy rury, minimalnej głębokości położenia rury i przygotowania podejścia pod wodomierz z podaniem typu wodomierza;
 • obowiązki inwestora w zakresie montażu wodomierza, instalacji zapobiegającej wtórnemu zanieczyszczeniu wody itp.
 • warunki formalne, terminy zgłoszenia i odbioru przyłącza.

Po otrzymaniu warunków technicznych możesz zgłosić się do geodety i zlecić mu wykonanie:

 1.  Mapy do celów projektowych.

Zamów już teraz!
tel.: 502 816 456 – Rafał
mail: r.geodeta@gmail.com

Z gotową mapą do celów projektowych oraz warunkami technicznymi możesz udać się do projektanta z uprawnieniami w branży sanitarnej. On wykona dla Ciebie:

 1. Projekt przyłącza wody.

Gdy projekt będzie gotowy, możesz zlecić:

 1. Fizyczne wykonanie przyłącza. 

Wykona je dla Ciebie przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne lub wybrana przez Ciebie firma zajmująca się układaniem sieci i przyłączy wodociągowych.

Po wykonaniu przyłącza musi zostać przeprowadzone zakończenie budowy przyłącza wodociągowego i udokumentowane:

 1. a. protokołem odbioru przez inspektora technicznego lub kierownika wydziału wodociągów. 
  Zazwyczaj zajmuje się tym wykonawca przyłącza. Aby w pełni zalegalizować budowę przyłącza wodociągowego oraz pozostałych przyłączy, jeśli takie były wykonywane, należy przeprowadzić ich inwentaryzację. Tutaj ponownie musisz udać się do geodety po:

  b. Mapę z inwentaryzacją przyłącza. Najlepiej jest to zrobić przed rozpoczęciem prac ziemnych, aby geodeta miał szansę dokonać pomiarów w trakcie wykonywania prac.

Szacunkowy koszt całkowity przyłącza:

Mapa do celów projektowych: 1000 zł (na tej mapie można zaprojektować oprócz przyłącza wody także pozostałe przyłącza oraz budynek)

Projekt przyłącza: 1200 zł

Koszt budowy przyłącza: 150 zł za metr bieżący

Inwentaryzacja przyłącza: 1000zł (Jeśli jest to tylko jedno przyłącze, to cena inwentaryzacji to około 600 – 800 zł.)

Oplata za przyłączenie do sieci: 2000 zł.

Całkowity koszt przyłącza to około 8000 – 10000 zł.


Podsumowując. Wszystkie dokumenty jakich potrzebujesz to:

 1. Zgłoszenie budowy przyłącza
 2. Warunki techniczne
 3. Mapa do celów projektowych
 4. Projekt przyłącza
 5. Wykonanie przyłącza
 6. a. Protokół z wykonania przyłącza
  b. Mapa z inwentaryzacją przyłącza