Pytania i odpowiedzi

Dlaczego?

Już tłumaczymy.

1.  Dlaczego dokumentacja geodezyjna tyle kosztuje?

W Twoje ręce trafia kawałek zadrukowanego papieru w postaci mapy. To tylko wierzchołek góry lodowej, pod którym kryją się czasochłonne działania. Oto kilka z nich: ustalamy prawidłowość położenia granic Twojej działki, wytyczamy granice, czasem dokopując się do starych kamieni granicznych leżących metr pod ziemią. Sprawdzamy dokumentację i prawne możliwości działań, a na końcu opracowujemy operat geodezyjny, który nierzadko liczy kilkadziesiąt stron. W zależności od typu prac geodezyjnych dokonujemy opłaty za materiały wydane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Cena mapy to nie tylko kreska na papierze, to godziny sprawdzania formalności, kontaktowania się urzędami i przekuwania naszego doświadczenia w dokument, który zapewni Ci bezpieczeństwo. Koszt rozbiórki niewłaściwie umiejscowionego ogrodzenia czy budynku znacznie przewyższa cenę dokumentacji. O stresie i zamieszaniu nie wspominając.

2. Jak długo będę czekać na opracowanie dokumentacji?

Wszystko zależy, czego od nas potrzebujesz.

Mapa do celów projektowych nie każe długo na siebie czekać. Zakładając, że nie ma komplikacji, dostarczymy Ci ją w terminie od 2 do 4 tygodni.

Operat geodezyjny to wyzwanie większe niż narysowanie mapy. Naszym obowiązkiem jest pokazanie, w jaki sposób dokonaliśmy pomiaru. Musimy to dokładnie opisać, a także zebrać i udokumentować dane dotyczące ilości pięter, przyłączy, powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej, sposobu użytkowania budynku itp.

Przygotowany operat sprawdzany jest przez Wydział Geodezji i Kartografii. Ustawowo urząd ma na to 7 dni roboczych, ale jeśli okaże się, że musimy dokonać poprawek – termin wydłuża się. Na wykonanie inwentaryzacji potrzebujemy od 2 do 5 tygodni.

Wytyczanie granic i podziały działek też wymagają uruchomienia machiny urzędowej. Podział musi zostać zaopiniowany przez Pracownię Planowania Przestrzennego lub Urząd Gminy, co nie dzieje się z dnia na dzień. Dopiero po otrzymaniu postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału można przeprowadzić działania. Ale to nie koniec ścieżki formalnej – zobowiązani jesteśmy dostarczyć wezwania właścicielom sąsiadujących działek, by mogli stawić się w terenie i zobaczyć granice. Cały proces zawiadamiania sąsiadów – łącznie z dostarczeniem przez Pocztę Polską przesyłki – trwa około 4 tygodni. Po tym czasie składamy operat geodezyjny, który musi przejść kontrolę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

Efekty? Proces podziału działek trwa od 3 do 6 miesięcy.

3. Planuję budowę domu. Jakich usług geodezyjnych potrzebuję?

Zakładając, że granice Twojej działki są wytyczone, będziesz potrzebować od nas:

  • mapy do celów projektowych. Jest ona niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę. Z gotową mapą zgłaszasz się do architekta, który posadowi na niej projekt domu.
  • tyczenia budynku. Zanim ruszy budowa domu, musimy dokładnie wytyczyć miejsce, w którym ma on powstać. Sprawdzamy odległości od granic i wykonujemy oznaczenia, które ułatwiają budowę na kolejnych etapach po wylaniu fundamentów.
  • mapy z inwentaryzacji. Kiedy budowa jest już zakończona, musisz formalnie ją zakończyć, dostarczając do urzędu dokumenty, w tym mapę z inwentaryzacji powykonawczej. Nanosimy na niej położenie domu, garażu czy przyłączy.

Obsługując Twoją budowę, po zakończeniu każdego etapu naszych prac dokonamy odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Dbamy o porządek w dokumentacji, a po zakończeniu budowy opracowujemy operat geodezyjny oraz mapę z inwentaryzacji, która jest jednym z podstawowych załączników dokumentacji budowy.

4. Przed jakimi błędami uchroni mnie dokumentacja geodezyjna?

Ilość dokumentów, jaka wiąże się z zakupem czy podziałem działki na sprzedaż albo z budową wymarzonego domu, często przyprawia o ból głowy. Zgromadzone papiery zalegają w teczkach i segregatorach przez lata… I na co to komu?

Tymczasem dokumentacja geodezyjna uchroni Cię przed kosztownymi konsekwencjami. Oto przykłady:

„Piękne ogrodzenie, tylko 1,5 m po stronie sąsiada” – czyli nieuregulowane granice działki.

Wyznaczenie aktualnej granicy działki jest czasem traktowane jak wymysły. Tymczasem przy sprzedaży działki lub sprawach spadkowych okazuje się, że nasze ogrodzenie jest na gruncie sąsiada lub odwrotnie. Dokładne wytyczenie granic działki uchroni Cię przed późniejszymi manewrami z ogrodzeniem, kosztami i stresem.

„Duża działka, a niewiele mogę na niej zrobić” – czyli niekorzystnie podzielone działki.

Nie sztuką jest podzielić działkę na kilka mniejszych. Ale jak zrobić to, by działka miała możliwie najkorzystniejszy kształt pod kątem budowy domu, zagospodarowania, wjazdu? To zadanie dla nas. Dzielimy działki tak, by później można było wykorzystać ich potencjał.

„Projekt domu kupiony, ale i tak go nie wykorzystam” – czyli brak mapy projektowej.

Posiadasz piękną działkę budowlaną, oczami wyobraźni widzisz, że dom będzie stał tutaj, a tam wybudujesz garaż. Miejsca jest pod dostatkiem i na warzywnik, i drewutnię. Ale czy na pewno? Mapa projektowa zabezpieczy Cię przed sytuacją, w której wybierzesz projekt domu, a później okaże się, że nie da się go postawić na Twojej działce. Zmierzymy działkę, odległości od jej granic i powiemy, jaką maksymalną wielkość może mieć Twój dom.

Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń lub pisz już teraz!

tel.: 502 816 456 – Rafał

tel.: 601 297 655 – Tadeusz

mail: r.geodeta@gmail.com