fbpx

Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, które mają na celu pozyskanie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym. W ten sposób możliwe jest sporządzenie dokładnej dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów.

Wśród nich jest mapa opatrzona, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, która stanowi potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego danych i dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1. Na tej podstawie mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Już dziś dowiedz się więcej o inwentaryzacji powykonawczej!

Inwentaryzacja powykonawcza – co warto wiedzieć?

Pomiar inwentaryzacyjny jest niezwykle ważnym elementem realizacji każdej inwestycji budowlanej. Twój dom już gotowy i odliczasz dni do przeprowadzki? Przed Tobą jeszcze kilka formalności, w tym inwentaryzacja budynku i przyłączy. Zgodnie z prawem wszystkie obiekty, które wymagały pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, muszą zostać naniesione na mapę geodezyjną. To zadanie dla nas.

Na mapę z inwentaryzacji nanosimy: budynki (dom, garaż), przyłącze wodne, gazowe, elektryczne, kanalizację deszczową i sanitarną, wjazdy, parkingi.

Zgłoś się do nas!

Inwentaryzacja powykonawcza – co trzeba przygotować?

Zanim rozpoczniemy pomiar inwentaryzacyjny, to prosimy o przygotowanie dla nas następujących informacji. Udostępnij nam do wglądu projekt budowlany, na podstawie którego stwierdzimy zgodność wybudowanego obiektu z projektem.

Na wykonanie inwentaryzacji potrzebujemy od 2 do 5 tygodni. Kiedy mapa z inwentaryzacji trafi w Twoje ręce, dostarcz ją do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z innymi dokumentami. Czas rozejrzeć się za firmą od przeprowadzki.

A jeśli zastanawiasz się, jakie jeszcze dokumenty są potrzebne do odbioru domu, przeczytaj ten artykuł: Geoportal

Dzwoń lub pisz już teraz!

 502 816 456

mail: r.geodeta@gmail.com