fbpx

Tyczenie budynku lub przyłączy

Tyczenie budynku lub przyłączy to czynności pomiarowe, które mają na celu wskazanie w terenie lub na obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia. Tym samym możliwe jest wyznaczenie punktów o zaprojektowanych współrzędnych geodezyjnych względem osnowy realizacyjnej. Warto wiedzieć, że zgodnie z Ustawą prawo Budowlane Art. 43, pkt. 1 budynki mieszkalne jednorodzinne muszą być wytyczone w terenie przed ich wybudowaniem, a po zakończeniu budowy musi dla nich zostać sporządzona geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Wszystkie te usługi zrealizujemy dla Ciebie. Już dziś dowiedz się więcej!

Tyczenie budynku lub przyłączy – co warto wiedzieć?

Tyczenie budynku lub przyłączy jest niezwykle ważnym elementem realizacji inwestorskiej. Projekt nowego domu gotowy? Firma budowlana w pełnej gotowości? Zanim w ziemi pojawi się pierwszy wykop, należy dokładnie ustalić, w jakim miejscu ma zostać wybudowany Twój dom.

Tyczenie przebiega następująco:

  • zlecenie nam wykonania wytyczenia,
  • zgłoszenie przez geodetę pracy do właściwego Ośrodka,
  • porównanie mapy z terenem i pomiar punktów podlegających wytyczeniu.
  • sporządzenie aktualizacji mapy (jeśli jest konieczne),
  • sporządzenie protokołu technicznego do właściwego Ośrodka,
  • zgłoszenie zaewidencjonowania wyników pracy do zasobu państwowego,
  • oznaczenie konkretnego miejsca budowy przyłącza,
  • oznaczenie narożników i ustawienie dodatkowych zewnętrznych ław, które ułatwiają budowę na kolejnych etapach po wylaniu fundamentów.

Po wytyczeniu ekipa budowlana może przystąpić do prac budowlanych.

Tyczenie budynku lub przyłączy – co trzeba przygotować?

Zanim rozpoczniemy tyczenie budynku lub przyłączy, to przygotuj dla nas wymienione poniżej informacje.

Dostarcz nam projekt budowlany. Potrzebujemy kilku dni na zapoznanie się z nim. Następnie przyjedziemy na plac budowy, by wytyczyć obiekt lub przyłącza. Kiedy już oznaczymy dokładnie miejsce budowy, nic nie stoi na przeszkodzie, by firma budowlana rozpoczęła działania.

Pomiary realizacyjne

Pomiary realizacyjne to czynności polegające na posadowieniu w terenie obiektów budowlanych zgodnie z planem zagospodarowania terenu sporządzonym przez projektanta. Warto wiedzieć, że samo tyczenie ma na celu usytuowanie zaprojektowanych budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją budowlaną. Zadaniem geodety jest wyniesienie charakterystycznych elementów projektu (osi ścian, sieci, punktów węzłowych, wysokości) na plac budowy. Tyczenie odbywa się względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic przedmiotowych nieruchomości, na których ma miejsce dana inwestycja. Wytyczenie obiektów potwierdzane jest wpisem do dziennika budowy.

Dzwoń lub pisz już teraz!

 502 816 456

mail: r.geodeta@gmail.com