fbpx
Przyłącze gazu

Szybka i prosta droga do gazu w Twoim domu.

Przyłączenie budynku do sieci gazowej jest ważnym etapem w jego użytkowaniu. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z gazu do ogrzewania, gotowania czy produkcji ciepłej wody. Proces przyłączenia może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości jest on stosunkowo prosty, o ile zostanie właściwie zaplanowany i przeprowadzony. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak przyłączyć budynek do sieci gazowej.

  1. Złóż wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej.
  2. Otrzymaj warunki przyłączenia i podpisz umowę o przyłączenie.
  3. Gazownicy wymienią istniejącą skrzynkę gazową lub zamontują nową.
  4. Znajdź firmę, która wykona przyłączenie wewnętrzne budynku do sieci gazowej.
  5. Na podstawie otrzymanych dokumentów od wykonawcy, złóż zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym i podpisz umowę z dostawcą gazu.
  6. Umów się na montaż licznika gazu.

Złóż wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Aby złożyć wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej, potrzebujesz:

Wypełnionego i podpisanego wniosku „o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I”, który można pobrać ze strony internetowej lub w punkcie obsługi klienta dystrybutora gazu.
Planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego z proponowaną lokalizacją szafki gazowej.
Informacji o obiekcie, który chcesz podłączyć do sieci gazowej, takich jak adres, rodzaj budynku (np. jednorodzinny) i status (np. istniejący lub projektowany).
Informacji o kubaturze budynku lub powierzchni, przewidywanym terminie rozpoczęcia poboru paliwa gazowego oraz celach, w jakich będzie ono używane (np. do przygotowywania posiłków, ciepłej wody, ogrzewania).
Przewidywanego rocznego zużycia

Otrzymaj warunki przyłączenia i podpisz umowę o przyłączenie.

Wraz z Warunkami przyłączenia, otrzymasz następujące dokumenty:
Umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której określony jest termin budowy przyłącza (do 10 miesięcy), oraz zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży gazu w terminie 90 dni od zakończenia budowy przyłącza.
Ogólne warunki umów o przyłączenie do sieci gazowej.
Kalkulację opłaty za przyłączenie.
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na budowę i eksploatację przyłącza gazowego, w którym wyrażasz zgodę na budowę przyłącza oraz skrzynki gazowej, udostępnienie nieruchomości w celu budowy przyłącza, oraz zobowiązujesz się do niedokonywania żadnych zmian w obrębie skrzynki, w tym jej koloru. Oświadczenie to należy podpisać wszyscy właściciele działki.

Gazownicy wymienią istniejącą skrzynkę gazową lub zamontują nową.

Jeśli istniejąca skrzynka gazowa nie spełnia obecnych wymogów bezpieczeństwa lub jest zbyt mała, gazownicy wymienią ją na nową. Nowa skrzynka będzie spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i pozwoli na podłączenie wszystkich urządzeń gazowych, które planujesz zainstalować w swoim domu. Montaż nowej skrzynki będzie przeprowadzony przez wykwalifikowanych gazowników, którzy zapewnią jej prawidłową instalację i dostosowanie do warunków przyłączenia.

Znajdź firmę, która wykona przyłączenie wewnętrzne budynku do sieci gazowej.

Przed podjęciem decyzji o wyborze wykonawcy instalacji gazowej do budynku, warto skontaktować się z kilkoma firmami i porównać oferty. Można również poszukać wykonawców przyłączy wodno – kanalizacyjnych, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania przyłączy gazowych. Po wstępnym porównaniu cen warto umówić się z jedną z firm, która przygotuje projekt przyłącza gazowego oraz zajmie się pozostałymi formalnościami związanymi z jego wykonaniem.
Po otrzymaniu warunków przyłączenia i wybraniu wykonawcy instalacji gazowej, ten zajmie się wykonaniem przyłącza do budynku. Otrzymasz od niego protokół szczelności oraz opinię kominiarską. Po tych formalnościach będziesz mógł podpisać umowę ze sprzedawcą gazu. W powiadomieniu o zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej znajdować się będzie termin, do którego będziesz miał czas na podpisanie umowy.

Oprócz firmy, która wykona przyłącze potrzebny Ci będzie także geodeta. Pomierzy wykonane przyłącze gazu i naniesie je na mapy urzędowe.

Zamów już teraz!
tel.: 502 816 456 – Rafał
mail: r.geodeta@gmail.com

Na podstawie otrzymanych dokumentów od wykonawcy, złóż zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym i podpisz umowę z dostawcą gazu.

Aby podpisać umowę ze sprzedawcą gazu, możesz skorzystać z listy dostępnych sprzedawców, która znajduje się w oddziale gazowni lub w internecie. W wybranym punkcie obsługi klienta należy dostarczyć wszystkie dokumenty związane z budową przyłącza gazowego oraz „Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym”, które jest wypełnione na podstawie protokołu próby szczelności i opinii kominiarskiej. Do podpisania umowy niezbędny jest również dowód osobisty i dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt notarialny).

Umów się na montaż licznika gazu.

Po podpisaniu umowy ze sprzedawcą gazu, ustala się termin montażu licznika w skrzynce gazowej. Obecność osoby podpisującej umowę jest konieczna podczas montażu, aby podpisać protokół odbioru licznika. Po zamontowaniu licznika, otrzymasz protokół montażu gazomierza i możesz rozpocząć korzystanie z gazu. Wszystko powinno zostać zrealizowane w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci gazowej.